जीवन बिमा क्षेत्रमा सर्वाधिक बोनस दिने कम्पनी बन्याे सूर्यालाइफ , बीमितले अधिकतम ९० रुपैयाँ पाउने


काठमाडौं । फ्युचर बोनसको प्रोभिजनिङको बाबजुद पनि सूर्या लाइफ बोनसदरलाई बढाउँन सफल भएको छ । कम्पनीले बीमा समितिको निर्देशन बमोजिम फ्युचर बोनसको प्रोभिजनिङ गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले गर्दा केहि बीमा कम्पनीको बोनसदर धेरै नै तल झर्ने आकलन गरिएको छ । तर कम्पनीले बोनसदरलाई नघटाइ अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६ /७७  भन्दा न्युनतम  बोनसदरलाई पनि बढाउँन सफल भएको हो ।

कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७७ /२०७८ को आर्थिक लेखाजोखा र दायित्वको मुल्याङकन सम्बन्धी बीमाङकीय प्रतिवेदन बीमा समितिको भाद्र  २२ गतेको पत्र मार्फत स्वीकृत भई बीमालेखहरुमा उक्त बोनसदर कायम हुने गरी सार्वजनिक गरेको हो । कम्पनीले जारी गरेको विभिन्न पोलिसीमा न्युनतम ४०  रुपैयाँदेखि

अग्रिम भुक्तानी सावधिक जीवन बीमालेख
यस बीमालेखमा कम्पनीले न्युनतम प्रतिहजार ४२ रुपैयाँदेखि अधिकतम ६० रुपैयाँसम्मको बोनसदर घोषणा गरेको छ । कम्पनीको यस बीमालेखमा १० देखि १४ वर्ष अवधिसम्मको लागि प्रतिहजार ४२  रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । १५ देखि १९ वर्ष अवधिको लागि प्रति हजार ४२  रुपैयाँ,२० देखि २४ वर्ष अवधिको लागि प्रति हजार ५२ रुपैयाँ, बोनसदर कायम गरेकोे छ भने यसै पोलिसीको २५ देखि २९ वर्ष अवधिको लागि प्रतिहजार ६०  रुपैयाँ कायम गरेको छ ।

कम्पनीले १५ देखि १९ वर्ष अवधिको यस बीमालेख ८  हजार १  सय ९७  वटा बिक्री गरेको छ । यस अवधिमा बीमितले प्रतिहजार ४२ रुपैयाँ बोनस प्राप्त गर्ने छन् ।

सावधिक जीवन बीमालेख
सावधिक जीवन बीमालेखको हकमा कम्पनीले न्युनतम ४०  रुपैयाँदेखि ७०  रुपैयाँसम्म बोनसदर कामय गरेको छ । ९ वर्ष अवधिको लागि प्रति शजार ४० रुपैयाँ, १० देखि १४ वर्ष अवधिसम्मको लागि प्रति हजार ४१   रुपैयाँ,१५ देखि १९ वर्ष अवधिसम्मको लागि ४५   रुपैयाँ, २० देखि २४ वर्ष अवधिसम्मको लागि ५४  रुपैयाँ १५ देखि २९ वर्ष अवधिको लागि ६०  रुपैयाँ र ३० वर्ष वा सोभन्दा माथि अवधिका लागि प्रति हजार ७०  रुपैयाँसम्म बोनसदर कायम गरेको छ ।

कम्पनीले १५ देखि १९ वर्ष अवधिको यस बीमालेख ७ १ हजार ३२  वटा बिक्री गरेको छ । यस अवधिमा बीमितले प्रतिहजार ४५ रुपैयाँ बोनस प्राप्त गर्ने छन् ।

सावाधिक तथा आजीवन बीमालेख
सावधिक तथा आजीवन बीमालेखको हकमा कम्पनीले न्युनतम ४०  रुपैयाँदेखि ७० रुपैयाँसम्म बोनसदर कामय गरेको छ । ९ वर्ष अवधिको लागि प्रति हजार ४०  रुपैयाँ, १० देखि १४ वर्ष अवधिसम्मको लागि प्रति हजार ४२  रुपैयाँ, १५ देखि १९ वर्ष अवधिसम्मको लागि ४६  रुपैयाँ, २० देखि २४ वर्ष अवधिसम्मको लागि ५६  रुपैयाँ र २५ वर्षदेखि २९ वर्ष अवधिको लागि ६०  रुपैयाँ र ३० वर्ष वा सोभन्दा माथि अवधिका लागि प्रति हजार ७०  रुपैयाँसम्म बोनसदर कायम गरेको छ ।

कम्पनीले १५ देखि १९ वर्ष अवधिको यस बीमालेख ६ हजार ४ सय ७६ वटा बिक्री गरेको छ । यस अवधिमा बीमितले प्रतिहजार ४६ रुपैयाँ बोनस प्राप्त गर्ने छन् ।

चौरासी पुजा अग्रिम नियमित भुक्तानी बीमालेख
चौरासी पुजा अग्रिम नियमित भुक्तानी बीमालेख बीमालेखको हकमा कम्पनीले न्युनतम ४५   रुपैयाँदेखि ६५ रुपैयाँसम्म बोनसदर कामय गरेको छ । कम्पनीको यस बीमालेखमा १० देखि १४ वर्ष अवधिसम्मको लागि प्रतिहजार ४५   रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । १५ देखि १९ वर्ष अवधिको लागि प्रति हजार ५०  रुपैयाँ,२० देखि २४ वर्ष अवधिको लागि प्रति हजार ५५  रुपैयाँ, बोनसदर कायम गरेकोे छ भने यसै पोलिसीको २५ देखि २९ वर्ष अवधिको लागि प्रतिहजार ६५  रुपैयाँ कायम गरेको छ ।

कम्पनीले १५ देखि १९ वर्ष अवधिको यस बीमालेख ५  सय ६७  वटा बिक्री गरेको छ । यस अवधिमा बीमितले प्रतिहजार ५०  रुपैयाँ बोनस प्राप्त गर्ने छन् ।

चौरासी पुजा अग्रिम एकल भुक्तानी बीमालेख
चौरासी पुजा अग्रिम एकल  भुक्तानी बीमालेख बीमालेखको हकमा कम्पनीले न्युनतम ७५  रुपैयाँदेखि ९०  रुपैयाँसम्म बोनसदर कामय गरेको छ । कम्पनीको यस बीमालेखमा १० देखि १४ वर्ष अवधिसम्मको लागि प्रतिहजार ७५  रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । १५ देखि १९ वर्ष अवधिको लागि प्रति हजार ८०  रुपैयाँ,२० देखि २४ वर्ष अवधिको लागि प्रति हजार ८५  रुपैयाँ, बोनसदर कायम गरेकोे छ भने यसै पोलिसीको २५ देखि २९ वर्ष अवधिको लागि प्रतिहजार ९० रुपैयाँ कायम गरेको छ ।

कम्पनीले १५ देखि १९ वर्ष अवधिको यस बीमालेख २४ वटा बिक्री गरेको छ । यस अवधिमा बीमितले प्रतिहजार ८०  रुपैयाँ बोनस प्राप्त गर्ने छन् ।                                                                             insurancekhabar बाट

Leave a Reply

Your email address will not be published.